Home

De Ammodo KNAW Award is bedoeld als stimulans voor het ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De doelgroep van de Ammodo KNAW Award bestaat uit in Nederland werkzame, internationaal erkende onderzoekers die niet langer dan vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd. De Ammodo KNAW Award omvat acht geldbedragen van elk 300.000 euro. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan een door de laureaat uitgevoerd of begeleid fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

Elke twee jaar is er een ronde voor de Ammodo KNAW Award, die alle vakgebieden bestrijkt:

 • Biomedical sciences
 • Humanities
 • Natural sciences
 • Social sciences
Per vakgebied kunnen maximaal twee onderzoekers de Award toegekend krijgen.
Bestuurders van Nederlandse (faculteiten van) universiteiten en Nederlandse onderzoeksinstituten, alsmede leden van de KNAW en De Jonge Akademie, kunnen kandidaten voordragen.

Per vakgebied beoordeelt een adviescommissie van vier gerenommeerde hoogleraren de nominaties. Uiteindelijk draagt elk van de adviescommissies twee veelbelovende onderzoekers binnen het betreffende vakgebied ter toekenning voor aan het bestuur van Ammodo.

Actueel

Ammodo KNAW Award

De Ammodo KNAW Award is bedoeld als stimulans voor het ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De doelgroep van de Ammodo KNAW Award bestaat uit in Nederland werkzame, internationaal erkende onderzoekers die niet langer dan vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd. De Ammodo KNAW Award omvat acht geldbedragen van elk 300.000 euro. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan een door de laureaat uitgevoerd of begeleid fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

Vanwaar een samenwerking tussen Ammodo en KNAW?

Ammodo stimuleert vernieuwing in kunst en wetenschap. Ammodo wil internationaal erkende  onderzoekers in staat stellen ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te doen en heeft daarvoor samenwerking met de KNAW gezocht. De KNAW is een natuurlijke partner: de Akademie heeft grote expertise in het selecteren van wetenschappers. Beide organisaties hebben gekozen voor de vorm van een Award om een zo groot mogelijke objectiviteit in de beoordeling van wetenschappers te bereiken. Voor de KNAW vormt de Ammodo KNAW Award een welkome aanvulling in het reeds bestaande landschap van beurzen en prijzen.

Waarom fundamentele wetenschap?

Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, omdat het er op gericht is de grenzen van de menselijke kennis te verleggen. De KNAW deelt deze mening en signaleerde bovendien in haar rapport ‘Effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland’ dat het ongebonden fundamentele wetenschappelijk onderzoek in het huidige financieringsklimaat in de knel komt. De Ammodo KNAW Award stimuleert de fundamentele wetenschap over de hele breedte: van humanities en social sciences tot biomedical en natural sciences.

Waarom onderzoekers binnen vijftien jaar na hun promotie?

Vernieuwing in de wetenschap begint met internationaal erkende wetenschappers, die in staat zijn onbekende wegen te verkennen tijdens hun zoektocht naar nieuwe kennis. Met de Ammodo KNAW Award willen beide organisaties onderzoekers de kans bieden hun eigen ideeën te volgen, en zo nieuwe wegen in te slaan. Beide organisaties hebben er expliciet voor gekozen mid-career wetenschappers te financieren. Zij hopen dat de Ammodo KNAW Award een stimulans zal zijn voor de ontwikkeling van het talent en de verdere wetenschappelijke carrière van de onderzoekers.

Organisaties

Over Ammodo

Ammodo bevordert kunst en wetenschap. Ammodo richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo het ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek middels de Ammodo KNAW Award.

Voor meer informatie zie www.ammodo.org

Over de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vervult drie kerntaken. De Akademie is een actief genootschap van excellente wetenschappers. Vanuit een onafhankelijke positie dient zij de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Daarnaast is de KNAW verantwoordelijk voor zeventien (inter)nationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen, de levenswetenschappen en het maatschappelijk debat. De KNAW is opgericht in 1808, heeft in totaal 1400 medewerkers en een budget van 150 miljoen euro.

Voor meer informatie zie www.knaw.nl

Nominatie en selectie

Nominatoren

Voor de Ammodo KNAW Award 2017 kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

 • colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten
 • faculteitsdecanen van alle Nederlandse universiteiten
 • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
 • tenminste drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie
 • het bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren

Kandidaten

Kandidaten die in aanmerking komen voor de Ammodo KNAW Award 2017 zijn internationaal erkende wetenschappers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut. Daarnaast zijn zij in of na het jaar 2002 gepromoveerd, en is van hen te verwachten dat zij in staat zijn om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Vakgebieden

 • Biomedical Sciences
 • Humanities
 • Natural Sciences
 • Social Sciences

Selectie

Per vakgebied is een adviescommissie benoemd die de nominaties zal beoordelen aan de hand van de criteria in het Reglement voor de Ammodo KNAW Award 2017. Elke adviescommissie draagt voor het betreffende vakgebied maximaal twee kandidaten voor. Het bestuur van Ammodo kent op basis van deze voordracht – en na consultatie van het bestuur van de KNAW – de Ammodo KNAW Award toe aan de laureaten.


De adviescommissies voor de Ammodo KNAW Award 2015 bestonden uit de volgende hoogleraren:

(De adviescommissies voor de Ammodo KNAW Award 2017 worden binnenkort bekend gemaakt.)

Biomedical Sciences

Naam Vakgebied Instelling
Prof. dr. R. (René) Bernards Moleculaire oncologie Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Prof. dr. C.A. (Clemens) van Blitterswijk Regeneratieve geneeskunde Universiteit Twente (UT)
Prof. dr. J.H.J. (Jan) Hoeijmakers Moleculaire genetica Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC)
Prof. dr. E.G.E. (Liesbeth) de Vries Medische oncologie Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Humanities

Naam Vakgebied Instelling
Prof. dr. L.W. (Lodi) Nauta Geschiedenis van de filosofie Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Prof. Dr. A.F. (Ab) de Jong Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen Universiteit Leiden (UL)
Prof. dr. A.P.J. (Antal) van den Bosch Taaltechnologie Radboud Universiteit Nijmegen (RUN)
Prof. dr. C.A. (Karel) Davids Economische en sociale geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Natural Sciences

Naam Vakgebied Instelling
Prof. dr. I. (Ieke) Moerdijk Algebra en topologie Radboud Universiteit Nijmegen (RUN)
Prof. dr. E.F (Ewine) van Dishoeck Moleculaire astrofysica Universiteit Leiden (UL)
Prof. dr. J. (Jan) Smit Paleontologie Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Prof. dr. P. (Piet) Gros Biochemie Universiteit Utrecht (UU)

Social Sciences

Naam Vakgebied Instelling
Prof. dr. C.K.W. (Carsten) de Dreu Arbeids- en organisatiepsychologie Universiteit van Amsterdam (UvA)
Prof. dr. G.B.M. (Godfried) Engbersen Algemene sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Prof. dr. A.H.O. (Arthur) van Soest Econometrie Universiteit van Tilburg (UvT)
Prof. mr. drs. C.H. (Carla) Sieburgh Rechtswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen (RUN)


Tijdpad

Laureaten

Op voordracht van vier adviescommissies van de KNAW en Stichting Ammodo is de volgende acht laureaten een Ammodo KNAW Award 2015 toegekend:

BIOMEDICAL SCIENCES

Thijn Brummelkamp, groepsleider biomedische genetica Nederlands Kanker Instituut, onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek. Brummelkamp (1975) ontwikkelde technieken om in menselijke cellen genen afzonderlijk te kunnen onderdrukken. Op deze manier kunnen onderzoekers aan het licht brengen waarom kankercellen resistent worden tegen medicijnen en hoe virussen onze cellen binnendringen.

Caroline Klaver, hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziekten, Erasmus MC, Rotterdam. Klaver (1967) leidt onder meer een grootschalig internationaal onderzoek naar erfelijke en omgevingsfactoren achter de ontwikkeling van oogafwijkingen, van bijziendheid tot ouderdomsgerelateerde oogkwalen. Bijziendheid bijvoorbeeld blijkt sterk erfelijk, maar iemands omgeving –bijvoorbeeld meer buiten spelen dan lezen– beïnvloedt het geërfde risico.

HUMANITIES

Barteld Kooi, bijzonder hoogleraar logica, Rijksuniversiteit Groningen. Kooi (1976) is een autoriteit op het gebied van de ‘dynamische epistemische logica’ en houdt zich bezig met het analyseren van veranderende kennis. Wat weten we? Hoe wordt kennis gedeeld? Hoe beïnvloedt dat beslissingen? Welke fundamentele wetten delen kaartspelletjes met ingewikkelde informatiesystemen?

Asifa Majid, hoogleraar taal, communicatie en culturele cognitie, Radboud Universiteit Nijmegen. Majid (1974) doet multidisciplinair taalkundig en cognitief onderzoek naar de interacties tussen onze zintuigen, onze hersenen en onze taal. Waarom hebben wij wel woorden voor kleuren maar niet voor geuren? En is dat biologisch of cultureel bepaald?

NATURAL SCIENCES

Arwen Deuss, universitair hoofddocent seismologie, Universiteit Utrecht. Deuss (1975) ving als eerste ter wereld seismische trillingen op die dwars door de harde kern van de aarde waren gegaan. Nu combineert zij kennis uit seismologie, mineralogie en geochemie om te achterhalen hoe deze ‘planeet binnenin onze planeet’ is opgebouwd. Wat merken we van die kern aan de aardoppervlakte van de aarde?

Ronald Hanson, Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar quantumfysica, TU Delft. Hanson (1976) knaagt met zijn werk aan oude dogma’s en Einsteins wereldbeeld. Door individuele atomen en elektronen te manipuleren, weet hij oude barrières te doorbreken – bijvoorbeeld door als eerste ter wereld informatie over te brengen tussen computerchips zonder verplaatsing van materie of licht. Brengt zijn teleportatie ons dichter bij de quantumcomputer?

SOCIAL SCIENCES

Serge Dumoulin, hoogleraar psychologische functieleer, Universiteit Utrecht. Dumoulin (1973) verenigt inzichten op het gebied van psychologie, perceptie en cognitie. Hij ontdekte een hersengebied waarin oplopende getallen ruimtelijk worden gerepresenteerd. Zijn onderzoek leidt bovendien tot nieuwe inzichten over de plasticiteit van onze hersenen: passen ze zich tijdens de ontwikkeling op grote of juist op kleine schaal aan?

Frank van Tubergen, hoogleraar theoretische en empirische sociologie, Universiteit Utrecht. Van Tubergen (1976) beweegt zich op politiek gevoelige maatschappelijke terreinen: migratie, integratie, discriminatie, religie en economische ongelijkheid. Als socioloog zoekt hij naar de feiten en de diepere mechanismen van zulke thema’s — bijvoorbeeld via grote, internationale projecten waarin migranten langdurig worden gevolgd.

Contact

Neem voor aanvullende informatie contact op via:
info@ammodo-knaw-award.org

Disclaimer

Website disclaimer

Het gebruik van deze website geschiedt op de hieronder genoemde voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert de kennis en aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker.

Informatie

De informatie die via deze website wordt aangeboden wordt met de grootste zorg samengesteld. Deze informatie is van generieke aard en kan niet worden opgevat als persoonlijk of professioneel advies. Er kunnen aan de informatie op de website geen rechten worden ontleend.

Hoewel er naar wordt gestreefd dat de informatie op de website volledig en juist is en dat de website goed functioneert, kunnen garanties terzake niet worden gegeven en kan het voorkomen dat de informatie die vermeld is op de website onvolledig, verouderd of onjuist is. Ook kan de website onderhevig zijn aan storingen. Er wordt getracht de storingen tot een minimum te beperken.

Links

De website kan links bevatten naar andere websites. Deze websites worden niet gecontroleerd. De volledigheid en juistheid van deze websites wordt niet gegarandeerd.

Aansprakelijkheid

Stichting Ammodo en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het directe of indirecte gebruik van de website of de informatie die daarop is gepubliceerd. Stichting Ammodo en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen zijn evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van storingen van de website door technische fouten, virussen en dergelijke of het gebruik van websites (of de informatie die daarop te vinden is) waarnaar op de website wordt verwezen (bijvoorbeeld door middel van een link). Het gebruik van (informatie verkregen via) de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

Copyright

De website is onderworpen aan copyright. Door het gebruik van de website worden geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website (of een gedeelte daarvan) of de informatie op de website aan de gebruiker overgedragen.

© 2014 Ammodo KNAW Awards