mei 12, 2016

Hoe ziet de besluitvormingsprocedure eruit?

Per wetenschapsdomein beoordeelt een adviescommissie van vijf gerenommeerde hoogleraren de nominaties. Uiteindelijk draagt elk van de adviescommissies twee veelbelovende onderzoekers binnen het betreffende wetenschapsdomein ter toekenning voor aan het bestuur van Ammodo, na consultatie van het KNAW-bestuur.