mei 12, 2016

Waarom fundamentele wetenschap?

Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: de vrije zoektocht naar nieuwe kennis zonder dat er direct uitzicht is op oplossingen of praktische toepassingen is onontbeerlijk voor grensverleggende, nieuwe inzichten. De KNAW deelt deze mening en signaleerde bovendien in haar rapport ‘Ruimte voor ongebonden onderzoek’ (2015) dat de (financiële) ruimte voor fundamenteel ongebonden onderzoek het afgelopen decennium sterk is afgenomen. De TWIN-cijfers (2016) en het Rathenau-rapport ‘Chinese borden’ (2016) bevestigen dit beeld.