OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD

Over de Ammodo Science Award for groundbreaking research

Met deze Award wordt de waardering uitgesproken voor in gezamenlijkheid uitgevoerd onderzoek dat internationaal erkend, hoogstaand en in potentie baanbrekend is. De Award wordt voor het eerst uitgereikt in 2020 in de domeinen Natural Sciences en Social Sciences.