VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer vindt de uitreiking plaats?

De uitreiking zal plaatsvinden in maart 2017. Alle genodigden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Wanneer worden de laureaten bekendgemaakt?

De laureaten worden half januari 2017 bekendgemaakt.

Wat is de uiterste deadline voor het indienen van nominaties?

De volledig ingevulde nominatieformulieren dienen te zijn ontvangen vóór 16 september 2016.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

U kunt contact opnemen via info@ammodo-knaw-award.org

Waar kan ik het reglement vinden?

Klik hier voor het reglement.

Waar kan ik het nominatieformulier vinden?

Klik hier voor het nominatieformulier.

Wie mogen nomineren?

Voor de Ammodo KNAW Award 2017 kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten
  • faculteitsdecanen van alle Nederlandse universiteiten
  • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
  • ten minste drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie
  • het bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren

Hoeveel onderzoekers kunnen de Award toegekend krijgen?

Per wetenschapsdomein kunnen maximaal twee onderzoekers de Award toegekend krijgen. In totaal worden er acht geldprijzen uitgereikt.

Hoe vaak vindt de uitreiking van de Ammodo KNAW Award plaats?

Elke twee jaar is er een ronde voor de Ammodo KNAW Award. De eerstvolgende uitreiking vindt plaats in 2017.

Hoe ziet de besluitvormingsprocedure eruit?

Per wetenschapsdomein beoordeelt een adviescommissie van vijf gerenommeerde hoogleraren de nominaties. Uiteindelijk draagt elk van de adviescommissies twee veelbelovende onderzoekers binnen het betreffende wetenschapsdomein ter toekenning voor aan het bestuur van Ammodo, na consultatie van het KNAW-bestuur.

Waarom een samenwerking tussen Ammodo en KNAW?

Ammodo stimuleert vernieuwing in kunst en wetenschap. Ammodo wil internationaal erkende onderzoekers in staat stellen ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te doen en heeft daarvoor samenwerking met de KNAW gezocht, gezien haar uitgebreide ervaring met het beoordelen van nominaties voor wetenschapsprijzen. Voor de KNAW vormt de Ammodo KNAW Award een aanvulling op de reeds bestaande beurzen en prijzen.

 

Waarom onderzoekers binnen vijftien jaar na hun promotie?

Vernieuwing in de wetenschap begint met internationaal erkende wetenschappers, die in staat zijn onbekende wegen te verkennen en gedreven zijn door nieuwsgierigheid. Met de Ammodo KNAW Award wordt onderzoekers de kans geboden hun eigen ideeën te volgen, en zo nieuwe wegen in te slaan. Er is expliciet gekozen om mid-career wetenschappers te financieren. Wij hopen dat de Ammodo KNAW Award een stimulans zal zijn voor de ontwikkeling van het talent en de verdere wetenschappelijke carrière van de onderzoekers.

Welke wetenschapsdomeinen komen in aanmerking voor de Ammodo KNAW Award?

De Ammodo KNAW Award stimuleert de fundamentele wetenschap: van Humanities en Social Sciences tot Biomedical en Natural Sciences.

Waarom fundamentele wetenschap?

Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: de vrije zoektocht naar nieuwe kennis zonder dat er direct uitzicht is op oplossingen of praktische toepassingen is onontbeerlijk voor grensverleggende, nieuwe inzichten. De KNAW deelt deze mening en signaleerde bovendien in haar rapport ‘Ruimte voor ongebonden onderzoek’ (2015) dat de (financiële) ruimte voor fundamenteel ongebonden onderzoek het afgelopen decennium sterk is afgenomen. De TWIN-cijfers (2016) en het Rathenau-rapport ‘Chinese borden’ (2016) bevestigen dit beeld.

Wat houdt de Ammodo KNAW Award in?

De Ammodo KNAW Award omvat acht geldbedragen van elk 300.000 euro. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan een door de laureaat uitgevoerd of begeleid fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

Voor wie is de Ammodo KNAW Award bedoeld?

De doelgroep van de Ammodo KNAW Award bestaat uit in Nederland werkzame, internationaal erkende onderzoekers die niet langer dan vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd.