Kandidaten

Kandidaten die in aanmerking komen voor de Ammodo KNAW Award zijn internationaal erkende wetenschappers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut. Daarnaast zijn zij in of na het jaar 2002 gepromoveerd, en is van hen te verwachten dat zij in staat zijn om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Nominatie

Voor de Ammodo KNAW Award kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten
  • faculteitsdecanen van alle Nederlandse universiteiten
  • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
  • ten minste drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie
  • het bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren

De deadline voor de eerstvolgende nominatieronde wordt nog bekend gemaakt.

Naar het nominatieformulier

Selectie

Per wetenschapsdomein is een adviescommissie benoemd die de nominaties zal beoordelen aan de hand van de criteria uit het Reglement voor de Ammodo KNAW Award. Elke adviescommissie draagt voor het betreffende wetenschapsdomein maximaal twee kandidaten voor. Het bestuur van Ammodo kent op basis van deze voordracht – en na consultatie van het bestuur van de KNAW – de Ammodo KNAW Award toe aan de laureaten.

Samenstelling van de adviescommissies 2017

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de tweede editie van de Ammodo KNAW Award vond plaats op 29 maart 2017. De eerstvolgende nominatieronde start in juni 2018.

Naar de Laureaten

Wetenschapsdomeinen

Biomedical Sciences

Biochemie, Biomedische en Medische Wetenschappen

Humanities

Geschiedenis, Filosofie, Theologie, Taal- en Letterkunde

Natural Sciences

Biologie, Scheikunde, Fysica, Sterrenkunde, Wiskunde, Aardwetenschappen en Technische Wetenschappen

Social Sciences

Sociale wetenschappen, Gedragswetenschappen en Rechtswetenschappen